Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сокрут М. В. Елементоз при патології суглобів та ендопротезуванні : монографія / М. В. Сокрут ; Донец. НМУ. — Слов’янськ : Друкарський двір, 2021. — 218 с.

В монографії висвітлена проблема елементозів при захворюваннях суглобів та ендопротезуванні. Показано вплив екологічно-забруднених ґрунтів України важкими металами на порушення параметрів гомеокінеза та формування різних клінічних проявів суглобового синдрому у жителів цих регіонів. Доказана залежність елементозу від «вегетативного паспорта» пацієнта. На базі отриманих результатів розроблена «вегето-гомеокінетична» теорія патології суглобів. Проаналізовані патогенетичні особливості формування водно-електролітних порушень при різних формах артропатій та коморбідних станах на етапах до та після ендопротезування великих суглобів. Запропонований вибір ендопротезів з урахуванням хімічного складу та способу операції в залежності від фонового захворювання: остеопорозу (кальцій-дефіцитна коморбідність на тлі аутоімунної агресії), чи атеросклерозу (кальцій-надлишкова коморбідність на тлі оксидантного стресу). Розроблені замісні дієти харчування з урахуванням типу «металозу» на етапах реабілітації після ендопротезування великих суглобів. Монографія може бути корисною для ортопедів-травматологів та лікарів інших спеціальностей при лікуванні артропатії у пацієнтів.