Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Стандарт підготовки / М-во оборони України. — 2015 Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) / розроб. М. І. Бадюк [та ін.]. — Вид. 1-ше. — Київ : Леся, 2015. — 416 с.

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов'язаних та допризовників.

ф

ф

ф