Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Стенозуючі захворювання стравоходу. Сучасна стратегія лікування = Стенозирующие заболевания пищевода = Stenosing esophageal disease : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2019. — 96 с.

У монографії узагальнено досвід лікування різних за етіологією та клінічним перебігом хворих на стенозуючі захворювання стравоходу. Видання присвячено надзвичайно актуальній проблемі, адже пацієнти нерідко госпіталізуються до загальнохірургічних стаціонарів переважно в ургентному порядку, стан яких надзвичайно тяжкий, як внаслідок прогресування основного захворювання, так і в результаті декомпенсації адаптивних механізмів системи гомеостазу. Все це потребує адекватної реанімаційно- анестезіологічної підтримки, своєчасної діагностики причин стенозування та обрання адекватної стратегії та тактики хірургічного лікування. В роботі висвітлено можливості мініінвазивних оперативних втручань, які використовуються в клініці в якості самостійного лікування, так і в комплексі хірургічних реконструктивно- відновних операцій. Обсяги медичної допомоги індивідуалізовано до конкретної хірургічної ситуації. Наведено техніку оперативних втручань та рекомендації щодо передопераційної підготовки та післяопераційного ведення таких пацієнтів. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, реаніматологів, ендоскопістів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 19 рис., бібліографія — 138 джерел.