Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 2 / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 328 с

У підручнику висвітлено питання клінічної картини, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи видання відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджених Міністерством охорони здоров’я України. . .