Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Терапевтична стоматологія : підруч. для студентів стомат. ф-тів мед. закладів вищ. освіти : у 4 т. Т. 1 : Пропедевтика терапевтичної стоматології / / М. Ф. Данилевський [та ін.]. ред. А. В. Борисенко. — 4-те вид., перероб. та допов. с. : — Київ : Медицина. — 2020. — 456с. : мал., табл. ISBN 978-617-505-612-7

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Видання доповнено новими відомостями щодо використання сучасної техніки, інструментарію, а також описано нові методики й матеріали для пломбування каналів, реставрації зубів і відновлення анатомічної функціональної коронки зуба. Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.