Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Терапевтична стоматологія : у 4 т. : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад.] / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. А. В. Борисенко. — Київ : Медицина. — ISBN 978-617-505-612-7 Т. 3 : Захворювання пародонта. — 2-ге вид., перероб. і допов. — 2018. — 624 с.

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.  Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.