Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Тихонов О. І. Аптечна технологія ліків : [нац. підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл. (фармацевт. ф-тів) IV рівня акредитації] / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ; ред. О. І. Тихонов ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Вид. 5-те. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 536 с. : іл.

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів. . . .