Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ткач О. М. Практикум з педіатрії : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / О. М. Ткач. — [б. м.], 2018. — 328 с.

Даний посібник створений для студентів вищих навчальних закладів України І-ІІ рівня акредитації з метою підвищення ефективності підготовки до практичних занять з педіатрії. Матеріал викладений у відповідності до програм з педіатрії, курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики, яка затверджена Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України.

. .