Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Токсикологія і радіологія у професійній патології : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2015. — 288 с.

У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення керівних документів щодо професійної захворюваності. Окремо надано характеристику ракетних палив, технічних рідин, як специфічних причин отруєнь військовослужбовців під час навчально - тренувального процесу, експлуатації воєнної техніки та застосування зброї. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.