Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Цвєткова Л. Б. Неорганічна та органічна хімія : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. — 2-ге вид., випр. і допов. — Львів : Магнолія 2006, 2019. — 358 с.

Матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами неорганічної та органічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії. Розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень, студентів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації нехімічних спеціальностей.

.