Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Творці Української науки. Т.1 / ред. Л. В. Деримедвідь [та ін.]. — Київ : АНАВІТ, 2019. — 196 с. — (Медичні науки). — ISBN 978-966-97635-2-5 : 80.00 грн.

Книга представляє історичне становлення та сучасні тенденції розвитку медичних наук. Це своєрідний довідник та посібник у галузі, що висвітлює напрями наукових досліджень та результати багаторічної роботи провідних науковців і колективів навчальних кафедр та відділень. Розрахована на студентів, аспірантів, науковців та людей, що працюють у сфері медицини, які зацікавлені в постійному процвітанні медичної галузі нашої країни, в яких є бажання продовжувати наукові здобутки своїх попередників та вчителів і виводити медичну сферу України та наукову думку на вищий європейський рівень.