Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : посібник / І. І. Гаврищак [та ін.] ; ред. М. П. Тишковець ; Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського, каф. української мови. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. — 328 с.

У посібнику подано лексико-граматичний матеріал, різні види текстів, комунікативні вправи та практичні завдання для засвоєння української мови іноземними студентами. Курс складається із 32 тем. Завершує тему словник лексем і мовних виразів. Матеріал посібника забезпечить базові комунікативні потреби чужоземних студентів у побутовій та навчально-професійній сферах. Призначений для вивчення української мови студентами-іноземцями вищих медичних закладів.