Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : посібник / В. М. Винник [та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. — 288 с.

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.