Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) [Текст] : навч. посіб. / А. А. Силка. — Суми : Університет. книга, 2017. — 128 с.

Посібник адресовано студентам-іноземцям, які здобувають медичну освіту в Україні англійською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних завдань (спілкування з хворими під час практики; розуміння основ медичної документації тощо), так і для задоволення їхніх соціально-культурних потреб, пов’язаних з адаптацією в реальній мовній ситуації країни, в якій вони навчаються. Для студентів-іноземців та викладачів української мови вищих навчальних закладів медичного профілю.