Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Військова токсикологія, радіологія, медичний захист : підручник / О. Є. Левченко [та ін.] ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н.В., 2017. — 788 с.

У підручнику розглядаються питання, що стосуються токсикології бойових та сильнодіючих отруйних речовин, характеристики дії іонізуючого випромінювання на організм людини, радіаційних уражень при дії ядерної зброї, при ядерних аваріях, описано складові елементи державної системи захисту особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження мирного і воєнного часу. Матеріал підручника дозволяє вивчити медичні засоби захисту, опанувати організацію і проведення заходів захисту, засвоїти особливості роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних аварій. Підручник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної медичної освіти.