Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Вірусні інфекції, асоційовані з імуносупресією : навч. посіб. / Л. Р. Шостакович-Корецька [та ін.] ; ред. Л. Р. Шостакович-Корецька ; Дніпров. ДМУ, Кафедра інфекційних хвороб. — Львів : Новий Світ — 2000, 2021. — 180 с.

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій, асоційованих з імуносупресією для забезпечення належної якості життя пацієнтів. Одним з найважливіших завдань лікаря є своєчасна діагностика та призначення адекватних заходів при постановці діагнозу інфекційного захворювання. Інформація, що міститься в кожному розділі, узагальнює сучасні дані та спирається на рекомендації ВООЗ, державні нормативні документи.

  Для лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, студентів вищих медичних навчальних закладів HI-IV рівнів акредитації. Доповнює матеріали підручників з даної тематики до занять з інфекційних хвороб та епідеміології згідно з вимогами навчальних програм, а також може застосовуватись для безперервної освіти інфекціоністів, епідеміологів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей.