Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Внутрішня медицина : навч. посіб. для студентів 4 курсу мед. ф-тів / С. М. Кисельов. — Львів : Новий Світ — 2000. – 2023 Модуль 1, змістовий модуль 4 : Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення / С. М. Кисельов [та ін.] ; Запоріз. ДМУ, каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини. — 2023. — 242 с.

В посібнику викладено основи сучасних знань з діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення. Для студентів медичних закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації. . .