Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Воєнно-польова хірургія / Я. Л. Заруцький [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, В. Я. Білий ; М-во оборони України, МОЗ України. — Київ : Фенікс, 2018. — 552 с.

 «Воєнно-польова хірургія» є методологічним продовженням «Вказівок з воєнно-польової хірургії» (2014), підручника «Воєнно-польова хірургія» (2016). Праця приурочена до 25-річчя кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, яка є опорною для вищих медичних навчальних закладів М 03 України.

Відповідає потребам практичних лікарів, які надають медичну допомогу в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій мирного часу як керівництво для дій, а також програмам з воєнно-польової хірургії та навчальним завданням підготовки слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів. слухачів факультетів підвищення кваліфікації лікарів, закладів післядипломної освіти МОЗ України. Рекомендована як практичний і навчальний посібник для військових лікарів та лікарів системи охорони здоров’я України.