Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Воєнно-польова терапія : підруч. для лікарів—інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти / Г. В. Осьодло [та ін.] ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н. В., 2017. — 620 с. — (Серія «Бібліотека військового лікаря»)

У підручнику, який підготовлено відповідно до навчальних програм з воєнно-польової терапії, висвітлено основні положення теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при бойовій терапевтичній патології внаслідок збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій мирного часу. Особливу увагу приділено хворобам внутрішніх органів при пораненнях та ураженнях (променевих, токсичних, біологічних). Наведено основні поняття бойової психічної травми. Описано види та рівні реорганізації в умовах проведення АТО. Підручник відповідає програмі «Воєнно-польова терапія» і навчально-методичним комплексам підготовки лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти та слухачів Української військово-медичної академії.