Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Як організувати, провести та представити наукові дослідження в медицині (на прикладі наукової спеціальності «травматологія та ортопедія») : наук.-метод. посіб. / І. М. Зазірний [та ін.] ; Клін. лікарня «Феофанія», Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Людмила, 2021. — 112 с

У цій роботі описується процес прийняття рішень, що лежать в основі планування проектів фундаментальних досліджень, а також рекомендації щодо найкращого способу аналізу та інтерпретації результатів фундаментальних досліджень. В ній пояснюються всі доступні інструменти та методи розробки проектів фундаментальних досліджень, а також описуються очікувані результати та способи проведення належного статистичного аналізу результатів.

.

.