Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Єдиний медичний простір України : правовий вимір : монографія / Нац. акад. правових наук України, НАМНУ, Київ. регіонал. центр НАПрН України ; ред. С. Г. Стеценко. — Харків : Право, 2022. — 672 с.

У монографії розташую актуальні проблеми створення та функціонування в Україні єдиного медичного простору. Зосереджено увагу на питаннях cvraocri, ознак, характеристик єдиного медичного простору, його базових принципах. Акцентовано на особливостях функціонування державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів в умовах медичної реформи. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування єдиного медичного простору України та позитивний зарубіжний досвід реалізації такого роду проектів.

  Представлена колективна праця стала логічним продовженням низки наукових заходів медико-правового спрямування, організованих Центром медико-правових досліджень НАПрН України та НАМИ України, зокрема науково-практичної конференції «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини», яку 15 травня 2019 р. було проведено в Києві на базі клініки «Аксімед». Для науковців, які досліджують проблематику медичного права, викладачів юридичних і медичних закладів вищої освіти, організаторів охорони здоров’я, практикуючих юристів і лікарів.