Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Загальна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ : Центр учбової літ., 2021. — 296 с.

У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.

.

.