Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Запорожан В. М. Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи : практ. порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. — Суми : Університет. книга, 2018. — 240 с.

Практичні навички клінічної роботи до застосування їх на реальних пацієнтах мають опановуватися в спеціальних центрах, оснащених високотехнологічними тренажерами та комп’ютеризованими манекенами, що дозволяють моделювати клінічні ситуації. Однією з важливих передумов в реалізації даного принципу є створення сучасних симуляційних центрів. У пропонованому посібнику обговорюються проблеми, які необхідно вирішити для успішного й ефективного впровадження симуляційного навчання в медичну освіту, а також поради з побудови занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами різних спеціальностей.