Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Подільський Орфей

То хто ти є – титан і геній,

Орфей, чи просто чоловік,

Презентация1Якому  українські гени

у Музу вживлені навік?

Олена Герасименко

Серед видатних діячів української музичної культури самобутньою творчістю вирізняється Микола Дмитрович Леонтович (01.12 1877 – 23.01.1921). Маючи глибоку й різнобічну музичну освіту, він був одним з перших серед майстрів української музики, які по-новому інтерпретували фольклор, використовуючи надбання європейської хорової культури.

Основу його музичної спадщини складають художні обробки близько 200 українських народних пісень, які й донині є неперевершеними й виконуються багатьма українськими хорами в Україні та діаспорі. Пропонуємо користувачам бібліотеки переглянути електронну виставку «Подільський Орфей» та детальніше познайомитись з діяльністю видатного композитора.