Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Пропонуємо познайомитися з новим журналом “Art of Medicine”

Редакція Івано-Франківського національного медичного університету пропонує познайомитися з журналом “Art of Medicine”. Заснований у березні 2017 році. Виходить чотири рази на рік. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Протокол № 6 від 30.05.2017 р.

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року).

Журнал внесений до наукометричних баз «Scientific Periodicals of Ukraine» the Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Academic Resource Index – ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of open access scholarly resources (ROAD).

Матеріали публікуються українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською мовами. Розповсюджується в Україні та закордоном.