Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

«Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід» : матеріали науково-практичної конференції (20 березня 2018 р., м. Вінниця) / Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 88 с.