Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Актуальні питання виховання студентської молоді на сучасному етапі. Попереджувальна бібліографічна довідка / уклад. Л. Шпукал. – Вінниця, 2004. – 16 с.

Згідно Національної доктрини розвитку освіти серед пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти є виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, правової та екологічної культури. Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до світової культури і загальнолюдських цінностей. Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами науки, багатством національної і світової культури.