Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2017 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 30 с.