Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 18 с.

Динамізм перетворень, необхідність швидкої адаптації до зовнішнього середовища формують на сучасному етапі нову стратегію діяльності бібліотек вищого навчального закладу. На тлі цих перетворень змінюється їх суспільна роль: розширюються завдання і функції, здійснюється пошук та освоєння нових напрямів, впроваджуються нові форми і методи роботи. Інноваційний клімат – невід’ємна умова розвитку бібліотек у різних аспектах. Тому основна суть методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці носила системний та багаторівневий характер.