Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 19 с.

Діяльність бібліотек методичного об’єднання м. Вінниці у 2015 році була спрямована на інформаційно-комунікаційну підтримку навчальної, наукової та виховної діяльності навчальних закладів, збереження інформаційних ресурсів, впровадження сучасних технологічних процесів у всі сфери діяльності, створення комфортного середовища для задоволення потреб користувачів, підвищення професійного рівня персоналу та ін.