Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2016 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 31с.

 

Бібліотеки методичного об’єднання м. Вінниці у 2016 р.  обслуговували різні категорії користувачів, враховуючи професійні, наукові, освітні, культурні потреби та інтереси, які задовольнялися шляхом створення комфортного середовища та надання відповідних інформаційних послуг.