Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Автоматизована книговидача в науковій бібліотеці ВНМУ ім. М.І. Пирогова (з досвіду роботи) / уклад. Н. Головко, Н. Кравчук, В. Шаповалова; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2013. – 8 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Сучасні бібліотеки не можуть обійтися без застосування нових технологій та пов’язаних з ними нових форм бібліотечно-інформаційного обслуговування. Розширення сервісу автоматизованих бібліотечних процесів у практику призвело до впровадження і автоматизованої книговидачі. Пропонуємо досвід, який бібліотека накопичила та впроваджує в цьому напрямку. Методичний матеріал розрахований на бібліотечних працівників.