Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бібіліотека on-line. Рекомендаційний список літератури) / уклад. І. Гулик ; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2008. – 5 с.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого ВНЗ. Ефективність інформативної функції бібліотек забезпечується, насамперед, шляхом вдосконалення дистанційних форм обслуговування, розширення асортименту інформаційних продуктів, надання доступу до них як через традиційні форми, так і через мережу Інтернет. Вихід бібліотек у світовий інформаційний простір сприятиме широкому розповсюдженню та використанню потенціалу світових наукових ресурсів, ефективному задоволенню запитів споживачів інформації та дасть можливість впроваджувати нові форми роботи з користувачами. Від реалізації цих найголовніших критеріїв діяльності бібліотеки залежить успішність навчальної та науково-дослідницької роботи закладу. Список літератури пропонує познайомитися із новітніми інформаційними технологіями, продуктами та ресурсами, які бібліотечні фахівці можуть використовувати у своїй професійній діяльності.