Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу : аналіз опитування / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 28 с.