Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бібліотека – місце традицій, простір іновацій : матеріали наук.-практ. конф. / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 52 с.

Матеріали науково-практичної конференції