Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читання в структурі культурно-дозвіллєвих програм бібліотек ВНЗ. Аналіз міжвузівського моніторингу : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 12 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Книга як продукт людської думки, пройшовши всі процеси розвитку цивілізації, і на сучасному етапі залишається незмінно важливим елементом духовного розвитку людини. Саме книга і читання, як процес, позитивно впливають на формування особистості, незважаючи на розвиток інформаційних технологій та збільшення форм масової інформації. Популярність соціальних інтернет-сайтів, вплив телебачення призвели до різкого зменшення інтересу населення до художньої літератури. Під час читання відбувається повільне розгортання логіки, а в Інтернеті та на телебаченні є можливість «схопити» новину чи якийсь квант інформації, але не обдумати її. Тому помічено, що молодь стала гірше писати.