Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Дві грані однієї долі. Святитель Лука (В. Ф. Войно-Ясенецький) : біобібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, Т. І. Ліфанова ; ред. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 76 с.