Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування : метод. рек. / уклад.: М. П. Сахарова, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 32 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

У методичних рекомендаціях розглядаються базові аспекти культури спілкування з відвідувачами з погляду морально-етичних якостей працівників бібліотек як основоположного чинника сучасного бібліотечного обслуговування.