Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Форми і методи роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, Н. С. Головко, О. В. Горбенко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Видання підготовлено на основі вивчення досвіду роботи бібліотек щодо впровадження в практику роботи різних форм і методів роботи з користувачами. Також узагальнена інформація з професійної періодики, бібліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету.
Видання адресоване бібліотечним фахівцям для організації щоденної роботи з читачами.