Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Індивідуальне бібліотечне обслуговування розуміється як діяльність бібліотекаря на допомогу задоволення читацьких запитів конкретного читача. Вузівські бібліотеки окрім якісного надання інформації користувачам та просвітницької діяльності мають ще й виховну функцію.