Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова : метод. рек. / уклад. М. П. Сахарова ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека. – Вінниця, 2017. – 16 с.

У методичному посібнику розглянуті основні канали комунікації, через які бібліотека може поширювати свій контент, а також на прикладі наукової бібліотеки ВНМУ наведено статистичні дані різних соціальних мереж із висновками щодо подальшого просування бібліотеки у віртуальне середовище.