Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Літопис праці, успіхів, здобутків : біобібліогр. покажч. до ювілею Кравчук Неліни Миколаївни / уклад.: М. І. Мельник, Г. А. Біловус ; відп. за вип. М. І. Мельник ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 34 с. : фот.