Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медіаграмотність: практичні навики та перспективи розвитку : аналіз опитування / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотека ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 28 с.

У виданні представлені результати дослідження рівня медіаграмотності, проведеного серед студентів та науковців ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Отримані результати стануть орієнтиром для подальшого розвитку сучасного простору медіаграмотності науковця та студента, допоможуть у створенні нових форм та сервісів бібліотечного супроводу під час здійснення наукових досліджень та появи нових проектів.