Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Якою їй бути? : аналіз анкетування / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека; уклад. М. П. Сахарова, ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 36 с.

Діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ базується на створенні відкритого, доступного, комфортного інтелектуального середовища з широким спектром традиційних та інноваційних послуг. Якою хочуть бачити читачі бібліотеку ВНМУ у новому приміщенні?