Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

«Обличчя» бібліотеки в Інтернеті/ уклад. І. Гулик; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2009. – 5 с.

В умовах сучасної комп’ютеризації бібліотек в Україні та одержання ними доступу до глобальної міжнародної мережі, важливим питанням є професійно грамотне та повноцінне представлення бібліотеки в Інтернеті із своїми електронними продуктами та послугами. Створення веб-сайту не є «одноразовою» акцією. Це процес, що продовжується і який існує стільки часу, скільки веб-сайт знаходиться в Інтернеті і є доступним для широкого користування. Веб-сторінки повинні регулярно підтримуватися та оновлюватися, можливо, не тільки самими бібліотекарями, а й за допомогою користувачів. Рекомендуємо дані матеріали для тих, хто планує займатися або вже займається створенням та поповненням  бібліотечного веб-сайту.