Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Організація відкритого доступу до бібліотечного фонду : метод. рек. / уклад. Н. П. Одінцова, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; наук. бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).