Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Портфоліо бібліотекаря – Ваша візитна картка : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 36 с.