Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Професор Савостьянов Олександр Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. А. Юрчишина, В. В. Кокус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 76 с. : фот. – (Серія «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова»).

Видання містить інформацію про О. О. Савостьянова – визначного науковця, ботаніка, професора та першого завідувача кафедри біології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Матеріали підготовлені на основі біографічних та архівних документів. Рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією науки рідного краю.