Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Просування бібліотеки в соціальний простір: форми та методи. Рекомендаційний список літератури / уклад. І. Гулик; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2009. – 4 с.

Про свою діяльність та ресурси бібліотека повинна інформувати суспільство. Подібно до бізнес-організацій вона використовує сучасні рекламні технології. Це дозволяє поліпшити шляхи взаємин бібліотеки з місцевим співтовариством і створює позитивний імідж для всієї бібліотечної справи в цілому.Система просування інформації охоплює сукупність різно­манітних заходів, зусиль, дій, які здійснюються з метою підвищення попиту в цілому. Комплекс просування бібліотечної продукції та послуг формують такі елементи як реклама та зв’язки з громадськістю. Даний рекомендований список публікацій дасть змогу бібліотечним працівникам розширити свій кругозір з питань покращення іміджу бібліотечної професії, реклами та просування бібліотечних послуг.