Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1967–2017) / Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, О. В. Горбенко, Г. А. Біловус ; ред. бібліогр. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 84 с.

Бібліографічний покажчик є своєрідним підсумком 50-річної публікаційної та видавничої діяльності бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Систематизовані статті, доповіді та виступи на наукових заходах, бібліографічні та методичні матеріали, бібліографічні бюлетені, дайджести та інші інформаційні видання.

Видання адресоване працівникам бібліотек, музею історії університету і тим, хто досліджує розвиток бібліотечних закладів та проводить науково-дослідну краєзнавчу діяльність.