Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1967–2017) / Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, О. В. Горбенко, Г. А. Біловус ; ред. бібліогр. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 84 с.